Mat


 

 

 
Öppet! 

Välkomna in och titta vad gårdarna har att erbjuda

 

www.farmerandbutcher.se
 

 

 

Kunder och producenter – Registrera ert intresse genom att kontakta: info@farmerandbutcher.se

 

– Enkelt att testa sig fram –

 

 – Enkelt att köpa och sälja kvalitetssäkrad lokal mat – 

 

 


 

Mer än bara en lokal köp- & säljplattform 

 


 

 

Efter köp – Distribution

 

Varje stad har sin distribution och intressen.  

Farmer & Butcher är ett partnerskap, det ligger därför i konceptets intresse att utforma distributionen med torgplatser och mathallar efter producenternas och kundernas önskemål för området detta gäller. 

En utlämningsplats kan vara en fysisk torghandel på vissa utlämningstider

 

 

 

I mathallen hämtar kunden själv upp sin beställda mat som en matkasse, eller kan välja en transportör för hemleverans.
Vägg i vägg med matkassarna, finns ibland en plockhall som inriktar sig mot de verksamheter som har kvantiteter i ruljans. De som kan tjäna på att ha stads- och närodlat på vikt.  

 


 

Torget

 

Mer än bara en lokal mötesplats för producenter och kunder 

Torget är synligt för både producenter och kunder även om man kan välja att vara anonym. På torget kan man förutom att hitta varandra och den mat man gillar, lämna intresse på råvaror som ännu inte finns i området eller på råvaror som kunderna tycker att det borde odlas mer av. Dessa intressen får alla registrerade producenter ta del av. Kunderna kan spara andras recept och skapa egna i den säsongsbetonade receptboken som är till för alla i området. 

 

 
 
 

 

 

Farmer & Butcher

 

 – Affärsmodell – 

 

 


Se Rubrik ”HÅLLBARHET” för att läsa mer 


Varför ren näring?

 

 

 

Footprintmodellen – Ren näring i hela cykeln

Ekologisk mat säger inte mycket om ursprung, renhet, näring eller hållbarhet

Ekologiskt som kvalitetsmärkning verkar blitt ett urvattnat omodernt begrepp som tyvärr inte säger så mycket längre och som dessutom utnyttjas av de stora livsmedelsaktörerna. Vi behöver någonting bättre.

”Ekologiskt” gödselvatten fick aldrig ekologiska tomater att växa.

Förstörda tomatodlingar kopplas till växtnäring och bekämpningsmedel

 

Läs mer på Odlamat

 

 

 

Ekologiska ägg visade sig vara giftigare än vanliga ägg.

Hönsen hade fått fiskmjöl från Östersjön som foder och fått i sig höga halter av dioxiner.

Läs mer på Naturskyddsföreningen

 

Växter & Djur

 

Ett gynnsamt samspel mellan två marknader 
Våra moraliska och kulturella aspekter kring djur och växter får inte begränsa kunskapen om att kunna ta hand om båda två

 

Här kan InoFarm med hjälp av Farmer & Butchers nätverk och indata, ta fram nya lönsamheter samt hitta lönsamheter att bidra med för användare som önskar detta
Tillsammans med konsumenten eller producenten, titta på områdets övriga användare, resurser och förutsättningar för att exempelvis hitta och skapa gynnsam samverkan till användarens vinning.
Exempel på bra samverkan är resurseffektivisering mellan växter och djur. Höga samverkansförmågor inuti livsmedelssegmentet kommer kunna kallas som en inre samverkan

 

 

 


 

Stads- och Närodlat

 

Höga samverkansförmågor mellan livsmedelssegmentet och segment utanför, kommer kunna kallas som en yttre samverkan
Indata från Farmer & Butcher är till hjälp att analysera vart en lämplig teknik kan placeras och hur den skulle kunna se ut utifrån de fyra bedömningsgrunderna. Indata kommer kunna utläsa naturliga placeringar av tekniker, kretslopp och mathallar som kommer till nytta för Farmer & Butchers användare. 
En typ av en yttre samverkansfaktor kan vara att använda slaggprodukter från områdets vattenreningsverk till gårdarnas marker som jordförbättringsmedel. Detta för att fortsätta hålla markerna bördiga och näringsrika. Dock alltid i beaktan mot de fyra bedömningsgrunderna, se förklaring om dessa under rubrik ”HÅLLBARHET”

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Vad odlas i din stad? 

 

 

Stads- & Närodlat